เราคือใคร

บริษัท อลาม โค้ด ซิสเตมส์ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
Alarm Code Systems Engineering Co., Ltd.
 
ACS  รับออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ อาทิ  Siemens  , Notifier by Honeywell , System Sensor , Nohmi , Kidde ตามมาตรฐาน  NFPA และผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล  UL , FM ซึ่งออกแบบ ติดตั้ง  คำนวณปริมาณสารจากขนาดห้อง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยทีมวิศวกร ผู้เชียวชาญและชำนาญการ ด้านนี้เป็นพิเศษ 
 
ACS ยังดูแลต่อ หลังการติดตั้งไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบประจำปี  การทดสอบระบบ หรือ การบำรุงรักษาแก้ไขให้อุปกรณ์ใช้งานได้ และที่สำคัญไปกว่าการดูแล 
 
ACS ยังรับประกันสินค้า Product Warranty เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ของ เรา 
 
NOVEC1230 System / FM 200 System
NITROGEN  N2 (IG-100) , IG-541 , IG-55  System 
Carbon Dioxide (CO2) System
Fire Alarm System 
 
 
ขอบข่ายการดำเนินงาน : Scope of work
 
1.  ดำเนินการออกแบบติดตั้งระบบความปลอดภัย / Installation 
2.  บริการตรวจสอบและดูแลระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล / Inspection and maintenance program follow NFPA
3.  บริการการตรวจสอบและทดสอบระบบ / Commissioning
4.  บริการซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล / Maintenance and Repair fire alarm and Fire Suppression System
5.  จัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย / Supply equipment