ข่าวสาร

กฎหมายเพื่อควบคุมอาคารต่าง ๆ
10Dec 2017
กฎหมายเพื่อควบคุมอาคารต่าง ๆ...

กฎหมายเพื่อควบคุมอาคารต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น  อาคารทั่วไปรวมทั้งอาคารที่ใช้เพื่อการชุมนุมคน เช่น หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา...

ดูทั้งหมด »
ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Component)
10Dec 2017
ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Component)...

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Component)        ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มี 5 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในแผนภาพ  1....

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 2 | หน้า 1 ของ 1 
1