สินค้า


NITROGEN N2 (IG-100) , IG-541 , IG-55 System


NITROGEN N2 (IG-100) , IG-541 , IG-55 System
สอบถามข้อมูล
Share:

Contract Us 

53/628 หมู่ 13 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

Tel: 080-075-4591 , 0-2719-5755  Fax: 0-2719-5755 

Company E-mail

pm_acs@hotmail.com

รายละเอียด

NITROGEN  N2 (IG-100) , IG-541 , IG-55  System

 

          เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในอากาศ ซึ่งอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นมีออกซิ-เจน (O2) ประมาณ 21เปอร์เซ็นต์ และมีก๊าซไนโตรเจน (N2) ประมาณ 78 เปอร์เซ็นต์ ก๊าซไนโตรเจนนับเป็นสารสะอาดดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดถ้าเทียบกับสารสะอาดดับเพลิงในตระกูลฮาโลคาร์บอน (FM200) เนื่องจากสารสะอาดดับเพลิงตระกูลฮาโลคาร์บอนนั้นยังมีผลกระทบต่อการทำ ให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่บ้าง แต่ก๊าซไนโตรเจนไม่มีผลกระทบต่อการทำ ให้เกิดภาวะโลกร้อนเลย คุณสมบัติที่สำคัญของไนโตรเจนคือ ไม่นำ ไฟฟ้าไม่มีผลกระทบที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (No Greenhouse Effect) และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ (Zero ozone Depletion Potential)

 

NITROGEN  N2 (IG-100) , IG-541 , IG-55  System เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่หรือห้องที่มีทรัพย์สินมีค่าหรือห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

- ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล (Computer room, IT room , Server room & Data Center)

- ห้องควบคุมระบบต่างๆ (Control room, MDB room , Telecommunication Center)

- พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และห้องเก็บเอกสารสำคัญ (Museums and Archives)

- อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล (Hospital Equipment and Records) และ อื่นๆ

 เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่มีค่าเสียหาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ตามมาตรฐาน  NFPA และผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล  UL , FM