สินค้า


Fire Alarm System


ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เป็นระบบแจ้งเตือนเหตุ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแจ้งเตือน โดยมีตัวตรวจจับควัน( Smoke Detector) หรือ ความร้อน (Heat Detector) รวมถึงแจ้งเหตุด้วยสวิทซ์ฉุกเฉิน(Manual Station) ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกัน โดยมีตัวประมวลผล (Control Panel) เพื่อแจ้งเหตุการณ์อันเกิดจากเพลิงไหม้ ระบบจะแจ้งเตือนและส่งสัญญาณให้รับทราบเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจะเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) มาตรฐานรับรอง UL,FM และ NFPA-72 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับกันมากที่สุด
สอบถามข้อมูล
Share:

Contract Us 

53/628 หมู่ 13 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

Tel: 080-075-4591 , 0-2719-5755  Fax: 0-2719-5755 

Company E-mail

pm_acs@hotmail.com

รายละเอียด

Fire Alarm System

 

Fire Alarm System  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบแจ้งเตือนเหตุ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแจ้งเตือน โดยมีตัวตรวจจับควัน( Smoke Detector) หรือ ความร้อน (Heat Detector) รวมถึงแจ้งเหตุด้วยสวิทซ์ฉุกเฉิน(Manual Station) ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกัน โดยมีตัวประมวลผล (Control Panel) เพื่อแจ้งเหตุการณ์อันเกิดจากเพลิงไหม้ ระบบจะแจ้งเตือนและส่งสัญญาณให้รับทราบเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจะเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 

 

Fire Alarm System

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ห้องที่มีทรัพย์สินมีค่าหรือห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

- ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล (Computer room, IT room , Server room & Data Center)

- ห้องควบคุมระบบต่างๆ (Control room, MDB room , Telecommunication Center)

- พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และห้องเก็บเอกสารสำคัญ (Museums and Archives)

- อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล (Hospital Equipment and Records) และ อื่นๆ

 เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่มีค่าเสียหาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ตามมาตรฐาน  NFPA และผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล  UL , FM