สินค้า


NOVEC1230 System


เป็นสารสะอาดดับเพลิง (clean agent) เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังการใช้งาน มีพิษต่อคนน้อย และไม่ทำอันตรายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สอบถามข้อมูล
Share:

Contract Us 

53/628 หมู่ 13 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

Tel: 080-075-4591 , 0-2719-5755  Fax: 0-2719-5755 

Company E-mail

pm_acs@hotmail.com

รายละเอียด

NOVEC1230 System

 

        ในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญและมีความตระหนัก ถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสภาวะโลกร้อนที่เราทุกคนกำลังเผชิญกันอยู่ประเทศไทยเราได้ ให้สัตยาบัต่อพิธีสารมอลทรีออล ว่าด้วยการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน  กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการทำเนินตาม พันธกรณี พิธีสารมอลทรีออล    ในระบบดับเพลิงมีการใช้และแพร่กระจายของสารต่างๆซึ่งรวมถึงสารควบคุมที่ก่อ ให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 

 

NOVEC1230 System

- เป็นสารสะอาดดับเพลิง (clean agent) เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังการใช้งาน มีพิษต่อคนน้อย และไม่ทำอันตรายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- มีค่าศักยภาพในการทำลายโอโซนเป็น ศูนย์ (Ozone Depletion Potential, ODP = 0)

- มีค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนเป็น หนึ่ง (Global Warming Potential, GWP = 1)

- ช่วงเวลาที่สารตกค้างในบรรยากาศเพียง 5 วัน (Atmospheric lifetime 5 days)

- ช่วงค่าความปลอดภัยต่อมนุษย์ (Safety Margin) สูงกว่าสารเคมีประเภทอื่นๆ

 

NOVEC1230 System  เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงในพื้นที่หรือห้องที่มีทรัพย์สินมีค่าหรือห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

- ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล (Computer room, IT room , Server room & Data Center)

- ห้องควบคุมระบบต่างๆ (Control room, MDB room , Telecommunication Center)

- พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และห้องเก็บเอกสารสำคัญ (Museums and Archives)

- อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล (Hospital Equipment and Records) และ อื่นๆ

 เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่มีค่าเสียหาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ตามมาตรฐาน  NFPA และผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล  UL , FM