สินค้า


Carbon Dioxide (CO2) System


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย Carbon Dioxide (CO2) เป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการมาใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งแก๊ส Carbon Dioxide (CO2) เป็นระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และมีชื่อเสียงในการดับไฟมาหลาย 10 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาระบบด้วยแก๊ส Carbon Dioxide (CO2) และอุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบัน UL, FM, NFPA เช่นเดียวกันสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่โล่งและห้องปิดเพื่อป้องกันและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้สามารถใช้งานได้ในห้องดังต่อไปนี้ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า เป็นต้น
สอบถามข้อมูล
Share:

Contract Us 

53/628 หมู่ 13 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

Tel: 080-075-4591 , 0-2719-5755  Fax: 0-2719-5755 

Company E-mail

pm_acs@hotmail.com

รายละเอียด

Carbon Dioxide (CO2) System

 

          CO2 เป็นก๊าซที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ CO2 เกิดจากหลายวิธี เช่น การเผาไหม้ จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ Carbon Dioxide ถูกนำมาใช้ในวงการดับเพลิงมานานหลายปี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ชนิด Flammable Liquid Fires, Gas Fires, Electrically Fires แต่ยกเว้นการใช้งานกับวัสดุชนิด Active Metals หรือ Metal Hydride และวัสดุที่ประกอบไปด้วย Cellulose Nitrate หรือที่มีองค์ประกอบของ Oxygen (O2) เป็นหลัก  Carbon Dioxide มีคุณสมบัติไม่มีกลิ่นไม่มีสี ขณะอยู่ในสถานะก๊าซ ไม่นำไฟฟ้าเมื่อนำมาใช้ในการดับเพลิงจะถูกเก็บอยู่ในถังบรรจุชนิดทนแรงดัน

 

Carbon Dioxide (CO2) System เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่หรือห้องที่มีทรัพย์สินมีค่าหรือห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

- ห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล (Computer room, IT room , Server room & Data Center)

- ห้องควบคุมระบบต่างๆ (Control room, MDB room , Telecommunication Center)

- พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และห้องเก็บเอกสารสำคัญ (Museums and Archives)

- อุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาล (Hospital Equipment and Records) และ อื่นๆ

 เพื่อมิให้ทรัพย์สินที่มีค่าเสียหาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ตามมาตรฐาน  NFPA และผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล  UL , FM